നവ്യയുടെ ഭീഷണിക്കും അനന്തപുരിയിലുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന ചതിക്കും ഇടയിൽ പെട്ട് നയന.!! ഇവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ട് അഭി.!! | Patharamattu Today Episode May 22

Patharamattu Today Episode May 22: അനന്തപുരി തറവാട് ഒരു വലിയ ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നവ്യയുടെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് ആണ്. നവ്യ ഗർഭിണിയല്ലെന്ന സത്യം ആ വീട്ടിൽ നയനയ്ക്ക് മാത്രെമേ അറിയൂ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സത്യം എല്ലാവരോടും തുറന്ന് പറയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നയന. ആദർശിനോട് ആദ്യം പറയാം എന്നാണ് നയന കരുതിയത്. ആദർശിനോട് സത്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനു തൊട്ട് മുൻപ് നവ്യ നയനയെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോകുകയും. നയനയെ

ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല വളകാപ്പ് ചടങ്ങിൽ നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ആണ് നവ്യയ്ക്ക് മുത്തശ്ശി നൽകാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവൾക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ സത്യങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാൽ ആ സമ്മാനങ്ങൾ നഷ്ടമാകുക മാത്രമല്ല അനന്തപുരി തറവാട്ടിൽ നിന്നും അഭിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വരെ നവ്യ പുറത്താകും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും പിന്നീട് നവ്യയ്ക്ക് സ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ല. നവ്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ

fpm_start( "true" ); /* ]]> */
Rate this post