കല്യാണി പ്രിയദർശൻ 

Anjali  22 JANUARY 2023

സംവിധായകൻ പ്രിയദർശന്റെയും നടി ലിസ്സിയുടെയും മകൾ 

തെലുങ്ക് സിനിമ ഹലോ യിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് 

വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ മലയാളം സിനിമ 

ഹൃദയം ഫിലിമിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു